Verdighetskonferansen 2023: oppgavedeling i helse og sosial

Bemannings- og rekrutteringssituasjonen i pleie- og omsorgstjenestene oppleves mange steder som svært krevende. En av de åpenbare løsningene på disse utfordringene er å utnytte den kompetansen man allerede har i tjenestene best mulig. Helsepersonellkommisjonen legger også vekt på dette. Deres rapport har satt temaet for årets konferanse ytterligere på dagsorden.

Vi vil belyse dette fra ulike innfallsvinkler og ståsteder, både konkret oppgavedeling mellom profesjoner og yrkesgrupper og utforming av tjenestene i stort og smått. I tillegg vil vi belyse grenseoppgangen til frivillig innsats.

Konferansens målgrupper

Ansatte og ledere i sykehjem, hjemmetjeneste og i spesialisthelsetjenesten, folkevalgte, beslutningstagere, ansatte i direktorater og departementer, pårørende, frivillige.

Verdighetskonferansen

er en av de mest tradisjonsrike fagkonferansene rettet mot både fagfolk, ledere og frivillige i kommunale pleie- og omsorgstjenester. Den har røtter tilbake til kreativ omsorg-bevegelsen og er et samarbeid mellom Verdighetsenteret og Fagforbundet – Yrkesseksjon helse og sosial. Når vi nå inviterer til fysisk konferanse for første gang siden 2019, er det en stor glede å kunne legge denne til Nord-Norge og Scandic Ishavshotel i Tromsø.

Velkommen til Verdighetskonferansen 2023: Oppgavedeling i helse og sosial, og - som alltid: programmet rommer noe for begge hjernehalvdeler. Kjente utøvende musikere vil stå sentralt i programmet. Påmeldingen er nå stengt.