Verdighetskonferansen 2023: oppgavedeling i helse og sosial

Bemannings- og rekrutteringssituasjonen i pleie- og omsorgstjenestene oppleves mange steder som svært krevende. En av de åpenbare løsningene på disse utfordringene er å utnytte den kompetansen man allerede har i tjenestene best mulig. Vi vil belyse dette fra ulike innfallsvinkler og ståsteder, både konkret oppgavedeling mellom profesjoner og yrkesgrupper og utforming av tjenestene i stort og smått. I tillegg vil vi belyse grenseoppgangen til frivillig innsats. Og, som alltid: Konferansen vil romme noe for begge hjernehalvdeler. Kjente, utøvende musikere vil stå sentralt i programmet.

Konferansens målgrupper

Ansatte i sykehjem og hjemmetjenester, ledere i helsetjenesten, ansatte og ledere i spesialisthelsetjenesten, folkevalgte, beslutningstagere, ansatte i direktorater og departementer, pårørende, frivillige.

Verdighetskonferansen

er en av de mest tradisjonsrike fagkonferansene rettet mot både fagfolk, ledere og frivillige i kommunale pleie- og omsorgstjenester. Den har røtter tilbake til kreativ omsorg-bevegelsen og er et samarbeid mellom Verdighetsenteret og Fagforbundet – Yrkesseksjon helse og sosial. Når vi nå inviterer til fysisk konferanse for første gang siden 2019, er det en stor glede å kunne legge denne til Nord-Norge og Scandic Ishavshotel i Tromsø.

Velkommen til Verdighetskonferansen 2023: Oppgavedeling i helse og sosial – påmeldingen er gang!