Stiftelsen Verdighetsenteret – Omsorg for gamle

Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider for en verdig alderdom for alle, gjennom etterutdanninger, kurs, fagdager og arrangementer. Senterets ansatte utvikler, formidler og tilrettelegger kunnskap om palliasjon, demens, akuttmedisin, praktisk implementering, frivillighet og kultur i eldreomsorgen. Arbeidet retter seg mot helsepersonell, frivillighetskoordinatorer, frivillige, pårørende og pasienter, beslutningstakere, politikere, samfunnsopinion og media. www.verdighetsenteret.no

Fagforbundet

Fagforbundet er LOs største forbund, som organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner. Forbundet er også åpent for lærlinger, skole-elever og studenter. Fagforbundet er med over 400 000 medlemmer landets største arbeidstakerorganisasjon. Dette gir også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten. www.fagforbundet.no

Kontakter, Verdighetskonferansen 2023

Ingvar Skjerve, ingvar.skjerve@fagforbundet.no / tlf. 480 97 983
Rådgiver, Yrkesseksjon helse og sosial

Sverre Chr. Wilhelmssen, scw@verdighetsenteret.no / tlf. 971 81 079
Brobygger, prosjektleder

For spørsmål om påmelding, overnatting og annet praktisk: lizeth.maria.hansen@fagforbundet.no / tlf. 980 02 810
Sekretær, Yrkesseksjon helse og sosial