Medvirkende

Listen er alfabetisk. De fleste blir å treffe under hele konferansen.

ELIN MOE ANDRESEN

tillitsvalgt, Sør-Tromsøya sykehjem, innlegg om oppgavedeling i praksis i sesjon om handlingsrommet – hva kan vi få til?

ELLEN RØNNING-ARNESEN

statssekretær, Helse- og omsorgsdepartmentet, paneldeltaker torsdag; Hvordan møte morgendagens utfordringer i norsk eldreomsorg?

DAG-HEINE BJØRNDAL

kommuneadvokat i Øygarden kommune – innlegg om rettslige barrierer for oppgavedeling og om juridiske perspektiver på samhandling med frivillige

STEIN BJØRN

Skuespiller, pedagog og filmskaper av sjøsamisk slekt, med i en rekke produksjoner i Norge og Sverige, Totalteatret (1987-2001) og det frie scenekunstmiljøet RadArt i Tromsø. Flere verv for samiske kulturorganisasjoner.

OLA BREMNES

musiker, forfatter, historieforteller – hørbart til stede begge dager med egne sanger og betraktninger om livet og om folk, både alene og i samspill med musikervenner både fra nord og sør

ERLEND SVARDAL BØE

Storingsrepresentant (H), medlem av Helse- og omsorgskomitéen, deltaker i torsdagens avsluttende paneldebatt.

JAN DAVIDSEN

Forbundsleder i Pensjonistforbundet. Slår an tonen i en tydelig appell foran torsdagens paneldebatt.

HELGA EGGEBØ

seniorforsker ved Nordlandsforskning, Bodø, engasjert formidler og offentlig debattant. Hun vil fokusere på sosial omsorg i hjemmetjenesten: Hvilken kompetanse trenger vi?

SILJE B. EIKEMO

daglig leder, Verdighetsenteret, intensivsykepleier: «Konferansen skal inspirere tverrfaglig kompetanse i eldreomsorg i møte med gamle menneskers ressurser og utfordringer».

SUSANNE SOLVI FAGERBAKKE

rådgiver, avdeling Frivillighet i eldreomsorgen, Verdighetsenteret, og utdannet statsviter. Prosessleder i torsdagens sesjon om samspillet mellom ansattes arbeid og frivilliges innsats.

GABRIEL FLIFLET

musiker og komponist. Det er mye salt og sjø i luften når Gabriel skjerper stemmen og trimmer trekkspillet. Her er både vemod og gapskratt, det duver, det svinger!

MADS GILBERT

overlege, prof.dr.med. Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset i Nord-Norge – med klart blikk fra spesialisthelsetjenesten om oppgavedeling i akuttmedisin

ANDREAS HALSE

fagsjef, Tankesmien Agenda, har hatt flere ulike roller i norsk politikk og er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo – ordstyrer i panelsamtale begge dager.

LIV HANNE HAUGEN

Danser og koreograf, med et kunstnerisk uttrykk som også spenner over vokal, performance og tekstarbeid, inspirert av nordnorsk landskap i et globalt perspektiv. Vil lese to livsfortellinger i konferansens åpningssesjon.

SEBASTIAN VON HOFACKER

palliativmedisiner og anestesiolog, faglig leder og nestleder, Verdighetsenteret. Er opptatt av en human medisin med pasientens behov i fokus, og etikk og god kommunikasjon i bunn.

LILLIAN LILLEMOEN

forsker ved senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, UiO – belyser etiske perspektiver i case om samhandling med frivillige

IREN MARI LUTHER

sykepleier, leder av yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet: «Et mål med konferansen er å skape bedre forståelse av oppgavedeling, yrkesgruppenes rolle og hvordan vi kan bruke handlingsrommet til å skape en bedre arbeidshverdag».

KATRINE SELNES

institusjonssjef i Oslo kommune – innlegg om en annen måte å tenke oppgavedeling på: Fra et nyåpnet sykehjem i landsbyform

INGVAR SKJERVE

rådgiver, Yrkesseksjon helse og sosial – sentral i arbeidet med Veileder for oppgavedeling og kompetanseplanlegging i helsetjenesten

TRINE-LISE DRÆGE STEINSKOG

PhD-stipendiat, Institutt for helse og funksjon, Høgskolen på Vestlandet. Innlegg om kunnskapsbasert praksis i primærhelsetjenesten.

ANNE-GRETE STRØM-ERICHSEN

Styreleder i Stiftelsen Verdighetsenteret, tidligere Helse- og omsorgsminister (2009-12) og forsvarsminister (2005-09, 2012-13).

BERIT SUND

seniorrådgiver i avdeling Arbeidsliv Arbeidsgiverpolitikk, KS – sentral i Tørn-prosjektet; Oppgavedeling og ny organisering av arbeidet

ANNE NYMO TRULSEN OG TORE BRUVOLL

Sammen med Ola Bremnes vil vokalist Anne Nymo Trulsen og gitarist Tore Bruvoll - kjent fra bl a Hekla Stålstrenga - gi oss nordnorske toner, natur, aldring og humor i en egen konsertsekvens.

ANITA VATLAND

Daglig leder Pårørendealliansen, bakgrunn som siviløkonom og lang erfaring fra arbeid med helsesektoren. Med i panel: Hvordan møte morgendagens utfordringer i norsk eldreomsorg?

SVERRE CHR WILHELMSEN

brobygger og arrangementskoordinator, Verdighetsenteret – konferansier begge dager.