Presentasjoner

Her kan du laste ned presentasjonene til de medvirkende på Verdighetskonferansen. De enkelte medvirkende eier opphavsretten til presentasjonene.

Rettslige barrierer for oppgavedeling, Dag-Heine Bjørndal, kommuneadvokat i Øygarden kommune

Tørn: Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester, Berit Sund, seniorrådgiver i KS

Oppgavedeling i praksis. Erfaringer fra Sør-Tromsøya sykehjem, Elin Moe Andresen, tillitsvalgt i Fagforbundet

Sosial omsorg i hjemmetjenesten: Hvilken kompetanse trenger vi?, Helga Eggebø, seniorforsker ved Nordlandsforskning i Bodø

Hvordan få til kunnskapsbasert praksis i primærhelsetjenesten?, Trine-Lise Dræge Steinskog, PhD-stipendiat ved institutt for helse- og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Hva med de som ikke klarer seg hjemme? En annen måte å tenke demensomsorg på, Katrine Selnes, institusjonssjef i Oslo Kommune