Program

Programmet i utskiftsvennlig pdf-format.

TIRSDAG 30. MAI

kl. 18.00 i Fagforbundets lokaler, Stortorget 5, 3. etg:
Hvordan jobber vi med oppgavedeling og rekruttering i Tromsø kommune?
Åpent kveldsarrangement for medlemmer og konferansedeltakere, i regi av Fagforbundet Troms.
Paneldebatt, byhistorie, musikk. Fri entré, wraps og drikke.

ONSDAG 31. MAI

Registering, rundstykker, frukt og kaffe/te fra kl. 09.30, Scandic Ishavshotell
Program i konferansesalen Ishavet kl. 10.45 -17.00
Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, Verdighetsenteret

10.45: Åpningssesjon

  • Ola Bremnes, musiker og historieforteller: Velkommen i hus!
  • Arrangørhilsen v/Iren Luther, leder av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet og Anne-Grete Strøm-Erichsen, styreleder, Verdighetsenteret: Intensjoner og tema
  • Hvem er det vi jobber for i eldreomsorgen? To nordnorske livsfortellinger, fremført av konferansier og Liv Hanne Haugen – danser, koreograf, sanger og oppleser. Fra prosjektet Årringer, et samarbeid mellom Nasjonalt senter for aldring og helse og Stiftelsen Verdighetsenteret. Intervjuer med eldre mennesker fra alle fylker gir innblikk i et mangfold av levd liv, ressurser og utfordringer – se www.aarringer.no.

11.30: Lunsj

12.30: Handlingsrommet - hva kan vi få til?

  • Rettslige barrierer for oppgavedeling, v/ Dag-Heine Bjørndal – kommuneadvokat i Øygarden kommune.
  • Tørn: Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester v/ Berit Sund – seniorrådgiver i KS
  • Oppgavedeling i praksis. Erfaringer fra Sør-Tromsøya sykehjem, ved tillitsvalgt Elin Moe Andresen
  • Samtale mellom Iren Mari Luther – leder Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet, Silje B. Eikemo – daglig leder, Verdighetsenteret og innlederne.
    Ordstyrer: Andreas Halse – fagsjef, Tankesmien Agenda

13.45: Kaffepause

14.05: Oppgavedeling i akuttmedisin
I en krise må man ta i bruk de ressurser som er tilgjengelig. Om tillit, respekt og anerkjennelse av andres kompetanse
Mads Gilbert - overlege, prof.dr.med. Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge

14.50: Kakepause

15.30: Sosial omsorg i hjemmetjenesten: Hvilken kompetanse trenger vi?
Helga Eggebø, seniorforsker ved Nordlandsforskning i Bodø.
Samtale, ledet av Ingvar Skjerve – rådgiver, Fagforbundet

16.20: Hjerterom
Sammen med Ola Bremnes vil vokalist Anne Nymo Trulsen og gitarist Tore Bruvoll - kjent fra bl.a. Hekla Stålstrenga - gi oss en nordnorsk konsertsekvens om kjærlighet, natur, aldring og humor

17.00: Programslutt, dag 1

19.00: Middag - dagens hovedrett, Scandic Ishavshotell.
Egen påmelding.

TORSDAG 1. JUNI

Utsjekk før kl. 12.00
Program i konferansesalen Ishavet kl. 08.30-14.30
Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, Verdighetsenteret

08.30: Musikk som får kroppen i gang
Med vokal- og trekkspillfantomet Gabriel Fliflet

08.45: Hvem er det vi jobber for? del II
Gutten som var mer redd folk enn dyr. En samisk livsfortelling, fremført av konferansier og Stein Bjørn – skuespiller, pedagog og filmskaper. Fra prosjektet Årringer.

09.00: Fri og villig: Hvordan kan vi utfylle hverandre? Etiske og juridiske perspektiver på samhandling med frivillige innen eldreomsorg.
Kommuneadvokat Dag Heine Bjørndal belyser to konkrete kasus sammen med Lillian Lillemoen – forsker, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, UiO.
Prosessleder: Susanne Solvi Fagerbakke – rådgiver, Verdighetsenteret

10.00: Kakepause

10.25: Hvordan få til kunnskapsbasert praksis i primærhelsetjenesten?
Trine-Lise Dræge Steinskog – PhD-stipendiat, Institutt for helse- og funksjon, Høgskulen på Vestlandet

11.00: Hva med de som ikke klarer seg hjemme? En annen måte å tenke demensomsorg på.
Katrine Selnes - institusjonssjef i Oslo kommune, forteller om Dronning Ingrids hage

11.30: Lunsj

12.30: Gabriel Fliflet og Ola Bremnes i musikalsk forening
Vitenskapen kan gi oss tilgang til sykdommen, musikken kan gi oss tilgang til mennesket.

13.00: Hvordan møte morgendagens utfordringer i norsk eldreomsorg?
Paneldebatt, med arrangørene og andre fagmiljøer i møte med nasjonale helsepolitikere
Innledningsappell: Jan Davidsen – forbundsleder, Pensjonistforbundet
Deltakere, Iren Mari Luther – leder Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet, Sebastian von Hofacker – faglig leder, Verdighetsenteret, Mads Gilbert - overlege, prof.dr.med, Universitetssykehuset Nord-Norge, Anita Vatland – daglig leder, Pårørendealliansen, Ellen Rønning-Arnesen - statssekretær, Helse og omsorgsdepartementet, Erlend Svardal Bøe (H) – Stortingets helse- og omsorgskomité. Ordstyrer: Andreas Halse – fagsjef i Tankesmien Agenda.

14.00: Ord og toner å ta med videre. Avslutning.

14.30: Slutt. Litt mat (og noe annet lurt) å ta med på hjemveien Taxiholdeplass og flybuss rett ved hotellet.

Pr. 23.05.23