Program

Programmet i utskiftsvennlig pdf-format.

TIRSDAG 30. MAI

Åpent kveldsarrangement, i regi av Fagforbundet Troms. Fri entré. Informasjon kommer.

ONSDAG 31. MAI

Registering, rundstykker, frukt og kaffe/te fra kl. 10.00
Innsjekk fra kl. 15.00
Program i konferansesalen Ishavet kl. 10.45 -17.00
Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, Verdighetsenteret

10.45: Åpningssesjon

  • Ola Bremnes, musiker og historieforteller: Velkommen i hus!
  • Arrangørhilsen: Intensjoner og tema
  • Hvem er det vi jobber for i eldreomsorgen? To nordnorske livsfortellinger, fremført av Liv Hanne Haugen – danser, koreograf, sanger og oppleser. Fra prosjektet Årringer, et samarbeid mellom Nasjonalt senter for aldring og helse og Stiftelsen Verdighetsenteret. Intervjuer med eldre mennesker fra alle fylker gir innblikk i et mangfold av levd liv, ressurser og utfordringer – se www.aarringer.no.

11.30: Lunsj

12.30: Handlingsrommet - hva kan vi få til?
Hvordan kan vi få en bedre forståelse av oppgavedeling og ulike gruppers rolle? Hvordan vi kan bruke handlingsrommet i lovverket til å skape en bedre arbeidshverdag?

  • Innledning om rettslige barrierer for oppgavedeling, v/ Dag-Heine Bjørndal – kommuneadvokat i Øygarden kommune.
  • Panelsamtale: Iren Mari Luther – leder Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet, Silje B. Eikemo – daglig leder, Verdighetsenteret, Berit Sund – seniorrådgiver i KS, og Silje Naustvik - nestleder, Norsk Sykepleierforbund. Ordstyrer: Andreas Halse – fagsjef i Tankesmien Agenda
  • Å velge tillit: En ung stemme oppsummerer

13.45: Kaffepause

14.05: Oppgavedeling i akuttmedisin
I en krise må man ta i bruk de ressurser som er tilgjengelig. Om tillit, respekt og anerkjennelse av andres kompetanse
Mads Gilbert - overlege, prof.dr.med. Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge

14.50: Kakepause

15.30: Se, førr et vær det e’
Sammen med Ola Bremnes vil vokalist Anne Nymo Trulsen og gitarist Tore Bruvoll - kjent fra bl.a. Hekla Stålstrenga - gi oss en nordnorsk konsertsekvens om kjærlighet, natur, aldring og humor

16.10: Sosial omsorg i hjemmetjenesten: Hvilken kompetanse trenger vi?
Helga Eggebø, seniorforsker ved Nordlandsforskning i Bodø.
Avsluttende samtale og spørsmålsrunde, ledet av Ingvar Skjerve – rådgiver, Fagforbundet

17.00: Programslutt, dag 1

19.00: Middag - dagens hovedrett, Scandic Ishavshotell.
Egen påmelding (drikke dekkes av den enkelte).

TORSDAG 1. JUNI

Utsjekk før kl. 12.00
Program i konferansesalen Ishavet kl. 08.30-14.30
Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, Verdighetsenteret

08.30: Musikk som får kroppen i gang
Med vokal- og trekkspillfantomet Gabriel Fliflet

08.45: Hvem er det vi jobber for? del II
Gutten som var mer redd folk enn dyr. En samisk livsfortelling, fremført av Stein Bjørn – skuespiller av sjøsamisk slekt. Fra prosjektet Årringer.

09.00: Hva med de som ikke klarer seg hjemme? En annen måte å tenke demensomsorg på.
Katrine Selnes - institusjonssjef i Oslo kommune, forteller om Dronning Ingrids hage

09.30: Forundringspakken
Foreløpig åpen sesjon, som programmeres tettere innpå konferansestart

10.00: Kakepause

10.30: Fri og villig: Hvordan kan vi utfylle hverandre? Etiske og juridiske perspektiver på samhandling med frivillige innen eldreomsorg.
Kommuneadvokat Dag Heine Bjørndal belyser to konkrete kasus sammen med Lillian Lillemoen – forsker, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, UiO.
Prosessleder: Susanne Solvi Fagerbakke – rådgiver, Verdighetsenteret

11.30: Lunsj - med utsjekk for etternølere

12.30: Gabriel Fliflet og Ola Bremnes i musikalsk forening
Vitenskapen kan gi oss tilgang til sykdommen, musikken kan gi oss tilgang til mennesket.

13.00: Hvordan møte morgendagens utfordringer i norsk eldreomsorg?
Paneldebatt, med arrangørene og andre fagmiljøer i møte med nasjonale helsepolitikere
Deltakere, Iren Mari Luther – leder Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet, Sebastian von Hofacker – faglig leder, Verdighetsenteret, Mads Gilbert - overlege, prof.dr.med, Universitetssykehuset Nord-Norge, Anita Vatland – daglig leder, Pårørendealliansen, Ellen Rønning-Arnesen - statssekretær, Helse og omsorgsdepartementet, Tone Wilhelmsen Trøen* – leder, Stortingets helse- og omsorgskomité (H), Ordstyrer: Andreas Halse – fagsjef i Tankesmien Agenda.
(* ikke endelig bekreftet)

14.00: Ord og toner å ta med videre. Avslutning.

14.30: Programslutt. Litt mat å ta med på hjemveien Taxiholdeplass og flybuss tre ganger i timen (15 min til Langnes), rett ved hotellet.

Med forbehold om endringer.